Eindejaarsactie 2017 Reglement klanten UNIZO VILVOORDE (hierna het “Reglement Klanten”)

Artikel 1 – Organisatie

UNIZO Vilvoorde met zetelt lange molenstraat 27 1800 Vilvoorde , verenigen zich tot feitelijke vereniging UNIZO VILVOORDE, hierna gezamenlijk genoemd UNIZO VILVOORDE, teneinde als eindejaarsactie 2017 een tombolawedstrijd te organiseren (hierna de “Eindejaarsactie”) om de handelszaken aantrekkelijker te maken gedurende de maand december 2017.
De Eindejaarsactie wordt georganiseerd door UNIZO VILVOORDE in samenwerking met de Stad VILVOORDE.
Elke deelnemende handelszaak wordt Deelnemende Handelszaak genoemd.
Elke Deelnemende Handelszaak zal in zijn zaak een eindejaarsactiebox plaatsen om aan te tonen dat de handelaar deelneemt aan de akte (hierna de “Eindejaarsactiebox”).

Artikel 2 – Hoe verkrijgt men een tombolalot?

De Deelnemende Handelszaken beschikken over tombolaloten (hierna het “Tombolalot”).
Een Tombolalot wordt door een Deelnemende Handelszaak aan de klanten (hierna de “Klanten”) geschonken bij elke aankoop tijdens de periode van 1 december 2017 tot en met 31 december 2017.
De Deelnemende Handelszaken beslissen vrij tegen welke aankoopwaarde een Tombolalot aan de klanten wordt geschonken.
De Deelnemende Handelszaak beslist bovendien zelf of de actie zoals omschreven in dit Reglement Klanten al dan niet wordt gecumuleerd met klantenkaarten of andere promoties.

Artikel 3 – Kennisname van het Reglement Klanten

Deelname aan de Eindejaarsactie door registratie conform artikel 5, impliceert dat de Klant dit Reglement Klanten volledig en zonder enige voorbehoud aanvaardt, evenals elke beslissing die door de UNIZO VILVOORDE genomen wordt om het goede verloop van de Eindejaarsactie zo goed mogelijk te verzekeren. Ieder Deelnemende Handelszaak plaatst het Reglement Klanten op een zichtbare plaats zodat Klanten het Reglement Klanten kunnen inkijken. Het Reglement Klanten kan tevens worden geraadpleegd op de website www.UNZIOVILVOORE.be of kan op eenvoudig verzoek worden bezorgd.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid van de UNIZO VILVOORDE en/of Deelnemende Handelszaken

4.1.
UNIZO VILVOORDE en/of de Deelnemende Handelszaken zijn op geen enkele manier verantwoordelijk bij een enig verlies, diefstal of enige andere wijze van tenietgaan van een Tombolalot.
UNIZO VILVOORDE en/of de Deelnemende Handelszaken kunnen eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten of andere materiële fouten op de Tombolaloten.

4.2.
UNIZO VILVOORDE en/of de Deelnemende Handelszaken zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal van tombolaloten.
UNIZO VILVOORDE en/of de Deelnemende Handelszaken kunnen eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname aan de Eindejaarsactie.
Als de Eindejaarsactie wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten hun wil moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen vernietigd of gewijzigd moeten worden, zijn UNIZO VILVOORDE en/of de Deelnemende Handelszaken daarvoor in geen geval schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of winnaars van de Eindejaarsactie.

Artikel 5 – Deelname aan de Eindejaarsactie

De Tombolaloten die aan de Klanten worden overhandigd bestaan uit 1 deel (met daarop een registratiecode).
Voor deelname aan de Eindejaarsactie dient de Klant zijn Tombolalot te registeren en zijn gegevens in te vullen op de website www.UNIZOVILVOORDE.be,
Indien de Klant het Tombolalot niet registreert wordt deze geacht niet deel te nemen aan de Eindejaarsactie en kan deze op geen enkele wijze aanspraak maken op de prijzen opgenomen in artikel 8 van dit Reglement Klanten .

Artikel 6 – Organisatie van de tombolatrekking van de Eindejaarsactie

De tombolatrekking van de Eindejaarsactie vindt plaats op 3 januari 2018 om 14 u te 1800 VILVOORDE, op het Stadhuis van VILVOORDE, Grote Markt (hierna de “Trekking”).De Trekking van de winnaars van de Eindejaarsactie gebeurt onder toezicht van een UNIZO bestuursleden en een ambtenaar van de STAD Vilvoorde.

Artikel 7 – Toekenning van de prijzen

De 1STE EN 2DE PRIJS wordt op 07 januari 2018 in de spiegeltent overhandigd door de burgemeester of een schepen samen met een lid van UNIZO VILVOORDE en dit onmiddellijk na de Trekking
De andere winnaars moeten zich na de Trekking aanmelden op 07 januari 2018 tussen 11u en 13u in de witte tent die zich naast de spiegeltent bevindt te 1800 VILVOORDE, Bolwerkplein voor afhaling van de prijzen.
Elke winnaar dient voor afgifte van de prijs zich aan te melden in het bezit van het winnende Tombolalot en de bevestingse-mail van registratie.

Indien men zich niet aanbiedt op het aangegeven tijdstip en/of zonder nodige stavingsstukken, verliest men zijn recht op de prijs, met dien verstande dat de prijzen afgehaald kunnen worden bij UNIZO VILVOORDE en meer specifiek bij VILVOPTIQUE JEAN BAPTSISTE NOWELEI 22 1800 VILVOORDE voornoemd tot uiterlijk 20/01/2018. Indien de prijs op die datum niet werd afgehaald, verliest de winnaar onherroepelijk zijn recht op de prijs

Enkel aanwezige winnaars maken kans om 1 van de prijzen zoals opgenomen in artikel 8 te winnen.

Bij afwezigheid kan de winnaar geen aanspraak maken op enige prijs en wordt in de plaats daarvan onmiddellijk een nieuw nummer getrokken.

Artikel 8 – De prijzenpot

De prijzenpot wordt als volgt samengesteld:
De eerste prijs betreft een JUWEEL ONTWOPREN DOOR JUWELIER DE LEUS
De tweede prijs betreft een REIS naar ijsland inclusief vlucht en hotelverblijf van 3 nachten voor 2 personen.

De overige prijzen bestaan uit waardebonnen te besteden bij één van de VILVOORSE HANDELAARS. De waardebonnen blijven geldig tot en met uiterlijk 30 juni 2018 en zijn niet omruilbaar tegen geld en niet recupereerbaar. Bij restwaarde zal een nieuwe waardebon voor het resterend saldo uitgegeven worden.

Artikel 9 – Pers / publiciteit winnaars

Iedere winnaar gaat ermee akkoord dat er bepaalde persartikels en/of persfoto’s gepubliceerd kunnen worden met vermelding van naam en/of foto van de winnaars en geeft daarvoor dan ook zijn uitdrukkelijke toestemming. Zij verzaken aan de uitoefening van alle intellectuele en andere rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 10 – Recht om eventuele wijzigingen aan te brengen – Fraude

UNIZO VILVOORDE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Eindejaarsactie, haar eventuele verloop en/of aan het Reglement Klanten ten gevolge van onvoorziene omstandigheden buiten hun wil.
Elke fraude of poging tot fraude bij deelname aan deze Eindejaarsactie wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Artikel 11 – Betwisting

Iedere betwisting omtrent deze Eindejaarsactie moet per aangetekend schrijven ter kennis worden gegeven van de UNIZO VILVOORDE.
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BRUSSEL bevoegd.

Pin It on Pinterest