Op 14 oktober 2018 trekken we met z’n allen weer naar de stembus. UNIZO Vilvoorde pikt hier op in en overhandigde alle lokale partijen alvast een lokaal memorandum met ondernemersprioriteiten.

“De Vilvoordse ondernemers vragen aan het toekomstig stadsbestuur om een krachtig economisch beleid te voeren”, zo stelt Dominique Vandezande, voorzitter UNIZO Vilvoorde. De (lokale) economie is immers de motor van een stad en wordt aangedreven door ondernemers. Ondernemers uit alle sectoren en alle groottes. Ze bieden niet alleen producten en diensten aan, maar creëren tegelijkertijd arbeidsplaatsen, trekken bezoekers, toeristen en nieuwe inwoners aan, organiseren evenementen, ondersteunen het verenigingsleven (financieel), geven het vrijetijdsaanbod mee vorm en nog zoveel meer.

De lokale prioriteitenbundel is geïnspireerd door een algemene enquête bij de UNIZO-leden, een brainstormoefening bij UNIZO Vilvoorde en insteken van de met UNIZO verbonden sectororganisaties. Het document biedt een duidelijke houvast en schuift volgende prioriteiten naar voor:

1. Een leefbare, duurzame, dynamische, verdichte en vooral afgebakende stadskern:
Een stadskern waar iets te beleven valt voor bewoners, bezoekers, bestaande- en toekomstige handelaars.
Een verdichte stadskern waar stadsontwikkelingen worden gestimuleerd, waar startende zaken worden begeleid en waar initiatieven kunnen bruisen.
Een autoluwe stadskern die een goede verbinding kent met zijn omliggende wijken en makkelijk bereikbaar is.

2. Vilvoorde moet naast een ‘one-stop-stad’ ook een ‘belevingsstad’ worden. Niet enkel met de nodige ruimte voor horeca en detailhandel, maar eveneens een optimale inzetting van het marktgebeuren.

3. Een gezonde mix van socio-economische en fiscale maatregelen, ruimtelijke ordening en mobiliteit, marketing en communicatie moeten zorgen voor een aantal kernversterkende acties vanuit een economische en handelsondersteunende invalshoek.

4. Om dit alles te realiseren is samenwerking cruciaal en dit zowel met de (lokale) overheid als met diverse actoren.

UNIZO Vilvoorde staat klaar om, met het nieuwe stadsbestuur dat start op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor de stad.

Het volledige document met de prioriteiten kan u hier bekijken.

Pin It on Pinterest